SEQUIER

Màxim càrrec representatiu de la Reial Séquia de Montcada. Elegit pels síndics democràticament, presideix la Junta de govern —amb veu però sense vot— i actua com representant i cap operatiu de la Comuna. També és jutge d'aigües i presideix el Tribunal de la séquia.

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut