SEQUIOL

Nom del canal a la zona de l'extremal de la Reial Séquia de Montcada, que es caracteritza per acomplir la doble funció de reg i de desguàs al mateix temps. Correspon als canals que foren bastits a l'àrea de la marjal històrica per drenar els ambients excessivament humits.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut