TAXA DEL SEQUIATGE

En el passat de la Reial Séquia de Montcada, la tatxa del sequiatge era una de les principals càrregues impositives. Per al seu cobrament es procedia en primer lloc, a una subhasta pública o encant, on es llogava el càrrec de col·lector de la tatxa, amb la capacitat de que després poguera signar àpoques, albarans, cobrar, traure dipòsits, etc.,

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut