FEMAR

Aplicar matèria orgànica a una parcel·la. El fem es l'adob natural procedent de la matèria orgànica en descomposició.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut