MOTOR

Màquines d'elevació d'aigües que començaren a utilitzar-se a partir de la segona meitat del segle XIX, encara que la seua generalització en el territori valencià es va produir durant les primeres dècades del segle XX. Front a les limitacions tècniques dels pous tradicionals o les fonts, aquests artefactes podien punxar en les capes freàtiques a una major profunditat. Els primers motors funcionaven a vapor, posteriorment s'utilitzaren els de gas pobre, i finalment els d'electricitat. Un colp d'ull al paisatge de l'Horta actual, permet detectar la seua presència en un seguit discontinu de casetes emblanquinades, que amaguen al seu interior la maquinaria i eines necessàries per al seu ús i manteniment. Molts dels propietaris d'aquests motors, associats molt a sovint en cooperatives, són també alhora regants de la Reial Séquia de Montcada.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut