NOTARI

Professional del món del dret que s'encarregava en el cas de les comunitats de regants de la redacció i gestió de la documentació important, a més de donar la fe pública notarial, es a dir, de garantir l'autenticitat de les declaracions de voluntat realitzades pels compareixents i de què aquests estigueren en plena capacitat d'obrar. En el cas de la RSM, segles arrere, moltes vegades la pròpia casa del notari era un lloc habitual de reunió del sequier, síndics i el mateix notari per passar comptes.

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut