LEGISLACIÓ

BIODIVERSITAT

Autonòmica

Estatal

 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
  Ley que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en el estado español.
  Número de butlletí: 299
  Publicació: BOE
  Rang: Llei
  Àmbit: Estatal
  Matèria (Xarxa INAM): Espais naturals
  Data d'aprovació: 13/12/2007
  Data de publicació: 14/12/2007
 • Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 48 humedales de la Comunitat Valenciana
  Resolució per la qual s'inclouen les marjals protegides de la Comunitat Valenciana (48 en total) en l'Inventari Espanyol de Zones Humidas. Entre les majals considerades s'inclou la marjal dels Moros i la de Rafalell i Vistavella
  Número de butlletí: 71
  Publicació: BOE
  Rang: Resolució
  Àmbit: Estatal
  Matèria (Xarxa INAM): Espais naturals
  Data d'aprovació: 09/03/2011
  Data de publicació: 24/03/2011
 • INSTRUMENT de ratificació del Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural aEuropa, fet a Berna el 19 de setembre de 1979 (Conveni Berna)
  Número de butlletí: 235
  Publicació: BOE
  Rang: Conveni
  Àmbit: Internacional
  Matèria (Xarxa INAM): Biodiversitat
  Data d'aprovació: 19/09/1979
  Data de publicació: 01/10/1986

Comunitària

 • INSTRUMENT DE RATIFICACIO de 19 de maig de 1987, del protocol d'esmena de 3 de desembre de 1982 del Conveni de 2 de febrer de 1971 relatiu a les zones humides d'importància internacional, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques, fet a París
  Número de butlletí: 167
  Publicació: BOE
  Rang: Instrument de ratificació
  Àmbit: Estatal
  Matèria (Xarxa INAM): Altres
  Data d'aprovació: 19/05/1987
  Data de publicació: 14/07/1987

 

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut