L'ARIDESA

Treballant contra l'aridesa. L'aigua dolça, un bé escàs

D'entre els diversos factors del clima, la precipitació d'aigua atmosfèrica sobre el territori és determinant en la creació de biomassa. Però, si com succeeix en els climes mediterranis, les precipitacions són insuficients, l'aportació extra mitjançant el reg serà un factor decisiu.

La possibilitat que, mitjançant l'ús de tecnologies cada vegada més sofisticades, es puguen arribar a modificar els limitants que impliquen el sòl i el clima és cada vegada més gran. Tanmateix, les noves tecnologies que promouen importants increments de la producció agrària, ho fan a partir d'induir l'entrada dins dels sistemes agraris d'importants quantitats d'adobs, aigua i energia vingudes de l'exterior. La petjada ecològica de les agricultures avançades excedeix de bon tros l'àmbit territorial sobre la qual s'assenten. En l'agricultura tradicional de l'Horta, fins ben avançat el segle XIX, la petjada ecològica escassament superava els límits comarcals. Tan sols l'aigua, aprofitant les aportacions al•lòctones del riu Túria, constituïa una aportació externa per al nostre sistema agrari, i no per a tot: importants espais de l'Horta subsistien, amb limitacions i importants esforços dels pagesos, explotant els recursos hídrics originats en els nostres propis espais cultivats.

 

 

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut