CAP A UN NOU URBANISME: PER UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI

DE LA PREEMINÈNCIA DE LA CIUTAT A L'ORDENACIÓ TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA

El segle XX, el segle de la ciutat per excel·lència, va portar una velocitat vertiginosa molt diferent del ritme de les persones, que, a causa de l'acceleració inabordable d'aquesta evolució, van començar a perdre el control del seu territori i es van veure relegats únicament al grau d'habitants d'aquest gran espai. Els espais perifèrics en els límits de l'espai urbanitzat van conformar els afores de la ciutat, espais devaluats i indefinits que han considerat el sòl ocupat per l'horta com un espai vacant, una tabula rasa il·limitada i disponible per al creixement urbà. Però aquesta voràgine de la ciutat ha de sucumbir davant d'una mirada global (sense oblidar el local) i conciliadora del conjunt del territori.

+ ampliar
Josep Vicent Boira
play video
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut