L’HORTA SOCIAL

EL RELLEU GENERACIONAL

Respecte al futur de l'horta de València, i en concret de la Reial Séquia de Montcada, cal tenir en compte els profunds canvis soci-demogràfics que s'han produït en els darrers anys. L'envelliment dels llauradors de terres valencianes sense un relleu garantit, és un fet inqüestionable des de fa bastants dècades.

En vint anys, l'índex de vellesa a Espanya s'ha incrementat notablement, del 7,91% el 1981, al 16,6% l'any 2007. El problema de l'elevada edat dels llauradors no és nou en l'horta, i representa el problema de la població envellida i la dificultat creixent de mà d'obra i de qui treballaria el camp en el futur. Això també té relació amb la crisi de rendibilitat de l'agricultura de xicoteta escala. Com es resol aquest problema té relació amb l'existència de tres sectors amb problemes d'inserció social i  laboral que, hipotèticament, poden ser "candidats" per a un potencial repoblament i desenvolupament innovador de l'horta: els i les desocupades d'altres sectors d'activitat, les persones immigrants i les dones que procedeixen del món agrari, entre altres.

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • B. GIOBELLINA, La defensa del suelo agrícola de calidad como recurso finito y estratégico para la sustentabilidad global y local y para la soberanía alimentaria. El caso de la Huerta del gran Valencia, D. Urbanismo, Universitat Politècnica de València, 2011, pp. 257-276. http://hdl.handle.net/10251/13616
  • ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut