LA QÜESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES

LA DESINTIFICACIÓ DEL TRÀFECT RODAT

Els camins rurals de l'horta han conformat tradicionalment la xarxa de comunicació necessària per a la pràctica agrícola. La popularització del vehicle privat de manera generalitzada com a mitjà diari de transport, ha suposat que el conjunt dels camins d'horta hagin modificat la seva funció agrícola primordial, convertint-se en vies de pas i dreceres per a la comunicació comarcal.

Els camins rurals, donada la seua configuració històrica, no estan preparats per a la velocitat i el tipus de conducció que s'utilitza en les últimes dècades, amb el consegüent perill per a la seguretat viària. Aquest fet comporta l'adopció d'una sèrie d'accions per part de les administracions públiques -cobriment de séquies, nous traçats viaris més amples, rectilinis, etcètera- que disminueixen la sinistralitat, però que suposen la ruptura del paisatge tradicional de l'horta, la pèrdua d'eficiència hídrica, i faciliten els furts en els camps.

Per resoldre aquesta situació, alguns ajuntaments han optat pel tancament, a determinades hores, dels camins del seu municipi i la limitació de l'accés de vehicles motoritzats. Però aquestes mesures municipals són sempre parcials. Per aturar de manera estructural la situació, cal configurar una xarxa de transport públic comarcal realment eficaç, de manera que l'opció del transport privat siga minoritària, i així l'horta quedi protegida dels perills i amenaces que comporta aquesta situació.

+ ampliar
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut