LA QÜESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES

LA VIA PARC NORD I L'ARC DE MONTCADA

L'Arc de Montcada és un espai privilegiat del límit històric que ha conformat el caixer de la Reial Séquia de Montcada. Es tracta d'un clar exemple de límit informal, és a dir, sense planejament, que mitjançant un element lineal de tot just presència física en planta, pot contenir el creixement de la ciutat. La Via Parc Nord, esbossada per la Conselleria d'Infraestructures i Transport, amb un ample de almenys trenta-cinc metres i amb llaços de connexió amb altres viaris, discorrent a pocs metres del caixer de la sèquia, suposa la màxima amenaça a una horta de excepcional bellesa, que paradoxalment, s'està tractant de preservar.

La vora que conformen els jardins posteriors de les cases del carrer Major de Godella en la seua trobada amb la Reial Séquia de Montcada, de la qual ja hem parlat en altres ocasions, és un fragment excepcional en el nostre entorn. L'acurada vegetació dels jardins que bolquen sobre la séquia i que conformen uns espais de contemplació, el so de l'aigua com a acompanyament, la visió d'un espai d'horta de gran dimensió, etcètera, ens col·loca en un escenari en el qual la ciutat respecta l'horta i, a més a més, li confereix una imatge de gran qualitat gràcies a l'acurat arbrat dels jardins. Llevat "salts" puntuals, durant els anys de major desenvolupament urbanístic, l'Arc de Montcada, ha conferit als municipis inserits en ell una qualitat paisatgística i ambiental que difícilment podrà ser mantinguda en el cas que prosperi la Via Parc Nord, ja que no és versemblant pensar que una infraestructura de tal impacte vaja a mantenir ni la connectivitat funcional, física i visual, entre els elements que componen el binomi ciutat-horta, ni que haja de contenir el creixement urbà que aquesta "autopista per l'horta" portarà en conseqüència. Tampoc sembla que un viari d'almenys 35 metres d'ample, estiga pensat per a la contemplació i el gaudi de l'horta.

 

BIBLIOGRAFIA:

 

J. BUSQUETS I FÀBREGAS (coord.), Guia d’integració paisatgística 2: Horts urbans I periurbans, Edita Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2008.

Propuesta del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia para la información pública. Abril de 2010, (PATPHV)


 

+ ampliar
Amenaces sobre el paisatge tradicional de l'Arc de Montcada
La Reial Séquia de Montcada a l'Arc de Montcada

ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut