L'ARTICULACIÓ DE LA CIUTAT I HORTA

Hui, és imprescindible considerar la relació ciutat-horta des d'una nova perspectiva integradora que supere el concepte tradicional de llindar urbà. Si volem considerar un creixement que tinga en compte la major part d'elements posats en joc, és necessària una nova redefinició paisatgística. Aquest nou disseny del paisatge ha de partir del mosaic agrícola de l'Horta, com un substrat sobre el qual projectar tota l'ordenació del seu territori. Per fer això, es proposa prendre el binomi ciutat-horta com una unitat inseparable i interdependent, a diferència de la profunda separació entre els dos elements que succeïx hui en dia.

Aquest binomi prendria el llindar urbà i l'horta periurbana com un únic conjunt que superara la progressiva degradació i colonització de la segona, donada la natural inèrcia d'una ciutat que creix absolutament desarticulada sobre ella mateixa. Podríem afirmar, en relació amb València i els municipis de l'Horta Nord, que durant els últims decennis, s'ha considerat el seu sòl no urbanitzable com un espai vacant disponible per al creixement urbà a baix preu. No obstant això, ara com ara no podem ignorar el valor paisatgístic, ambiental i cultural de determinats espais no urbans, sense l'existència dels quals, el nostre futur i benestar està seriosament afectat. Per això, proposem una nova transició harmònica ciutat-horta, que no subjugue en termes de força cap dels dos elements, i resolga l'aplec entre ambdues parts d'una manera equilibrada. D'aquesta manera, s'intentarà que cap element faça de límit -com desafortunadament succeïx hui amb els viaris de trànsit ràpid i tanca de doble torsió-, sinó que es planifique un espai, on es fonguen progressivament la ciutat i l'horta, en un espai comú compartit per totes dues. En definitiva, aquest nou planejament ha de permetre que l'horta torne a entrar en la ciutat i les noves edificacions en els espais verds, relacionant-se els elements en igualtat de condicions sobre la  irregular franja que constitueix el privilegiat mosaic agrícola sobre el qual projectar el territori.

BIBLIOGRAFIA:


C. ALONSO BURGAZ, "Donde se unen ciudad y huerta. Elementos de articulación", en J. V. FRECHINA et al. (coord.), Actes del III Congrés d’Estudis de L’Horta Nord, Editorial Universitat Politècnica de València, Valencia, 2011, pág. 611-625.

 

+ ampliar
Vora de la Ronda Nord de València
Vores urbanes i horta a Godella

ENLLAÇOS RELACIONATS

  • La Ciutat Jubilada
    Vídeo de l'arquitecte Pau Faus sobre el seu projecte d'investigación sobre alguns dels horts informals que existeixen dins les rodalies de la ciutat de Barcelona
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut