CAP A UN NOU URBANISME: PER UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI

URBANISME SOSTENIBLE EN EL SEGLE XXI

El principi bàsic de sostenibilitat ens parla d'equilibri territorial. Equilibri entre desenvolupament econòmic, cohesió social i preservació dels valors ambientals, un pacte entre les parts, que es fa efectiu mitjançant la regulació dels usos del sòl i la gestió dels recursos naturals.

Així, la ciutat sostenible ha de respondre tant a objectius socials, mediambientals, polítics i culturals, com a físics i econòmics. És a dir, equitat i mesura en el respecte del territori sobre el qual s'assenta i, a més, aconseguir que els seus valors intrínsecs consoliden els espais urbans buits i perifèrics existents. Tot això, mantenint fora del procés urbanístic i edificatori els sòls d'especial protecció agrícola, mediambiental, paisatgística, arqueològica i hidrològica.

 

 

+ ampliar
B.6.2 _C.2.1.2.flv
play video

ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut