EL TRAÇAT DE LA SÉQUIA I EL SEU RELLEU

Tal com se'ns presenta avui l'espai regat per la Reial Séquia de Montcada, aquest s'assenta, generalment, sobre estructures geològiques de formació recent —argiles i llims—, de manera que l'espai regat margina, la majoria de les vegades, les formacions calcàries i arenoses que apareixen, com ressalts, en els espais situats al marge dret del canal.

Només en molt explicades ocasions, el traçat del canal travessa alguna d'aquestes formacions, forçat per la necessitat de mantenir determinada cota que permeta la circulació de l'aigua.

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut