LES TERRASSES DEL TÚRIA

Les terrasses fluvials són dipòsits sedimentaris escalonats adossats als cursos dels rius. Són el resultat de l’alternança de períodes erosius i deposicionals dels rius, associats generalment a canvis del nivell de base fluvial, pulsacions climàtiques o moviments tectònics. La Reial Séquia de Montcada travessa aquests ambients als seus primers trams, entre l’assut i la resta del terme de Paterna.

La Reial Séquia de Montcada discorre, al seu tram inicial, en paral·lel al riu Túria. El riu flueix encaixat entre els raiguers del pla de Quart i les elevacions miocenes de la Font del Gerro i forma una estreta vall que s’eixampla, poc a poc, aigües avall.

Un tall transversal ens mostraria un perfil escalonat. Són les terrasses que el riu ha construït al llarg del quaternari, en successives etapes en les que alternà un comportament erosiu i deposicional, omplint la vall de sediments o encaixant-se en ells.

La geomorfòloga Pilar Carmona va estudiar, fa tres dècades, aquestes terrasses, cartografià els dipòsits sedimentaris i reconstruí la seqüència cronològica, posant-la en relació amb altres materials de la plana al·luvial del Túria.

Els nivells de terrassa més antics els podem trobar immediatament aigües amunt de l’assut i s’associen a l’últim període glacial. Les terrasses de més avall, les regades per la Comuna de Montcada entre l’assut i Paterna, corresponen al passat més recent i, fins i tot, s’han de considerar actives, ja que estan encara sotmeses als efectes de les crescudes fluvials.

+ ampliar
Cartografia de les terrasses del Túria.

BIBLIOGRAFIA

  • P. CARMONA, La formació de la plana al·luvial de València. Geomorfologia, hidrologia i georaqueologia de l'espai litoral del Túria, Edicions Alfons el Magnànim. IVEI, 1990.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut