LA FERTILITAT DELS SÒLS AGRÍCOLES

La fertilitat del sòl és la qualitat que millor defineix la seva capacitat per subministrar els elements nutritius a la vegetació. S'entén que un sòl és fèrtil quan conté bona part dels nutrients essencials per al desenvolupament de les plantes i que, a més, estan de forma assimilable.

La fertilitat d'un sòl és una qualitat resultat de les seues característiques físiques, químiques i biològiques, i que, d'una manera senzilla, es recolza en la capacitat per proporcionar unes condicions òptimes per al creixement i desenvolupament de les plantes. D'aquesta manera, un sòl podrà ser fèrtil químicament però mostrar unes propietats físiques poc adequades per al desenvolupament de la vegetació. El clima també juga un paper important en la fertilitat d'un sòl; d'aquesta manera, un sòl podrà ser fèrtil però no produir en situacions sota un clima extrem. En el nostre cas, els territoris regats per la Reial Séquia de Montcada compten amb uns sòls en què la fertilitat ve associada, a més, a una marcada productivitat agrícola. Prova d'això és la llarga trajectòria d'aprofitament agrícola que es registra en aquest àmbit.

+ ampliar
Camp regat a manta a l'Horta Nord

ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut