LA DIMENSIÓ POLÍTICA

EL PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DE L'HORTA (PATH)

El Pla d'Acció Territorial de l'Horta pot interpretar-se com una resposta demorada a les reivindicacions socials per preservar l'horta, principalment, a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) presentada l'any 2001 a les Corts Valencianes amb el suport de 117.000 valencians i valencianes que desitjaven cuidar i protegir el seu patrimoni. Els primers estudis del PATH daten del 2006. En 2011 es va publicar la versió definitiva, però fins el present no ha estat aprovat i implementat.

El PATH ha rebut moltes crítiques i al·legacions, però és un avanç per al coneixement d'aquest territori i per protegir una mínima porció de l'horta històrica, potser molt menys del que realment es podria protegir. És una veritable incògnita com resoldrà el poder autonòmic l'aplicació d'aquest pla de protecció, i també si estaran contemplades i aplicades una part important de les iniciatives i al·legacions populars, representació fefaent de la projecció d'una cultura civil democràtica sobre el territori.

ENLLAÇOS

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • J. GAVALDÀ, i V. BAYONA, “El Pla d’Acció Territorial de L’Horta: Protecció del territori o reserva de sòl per urbanitzar? Una anàlisi de la superfície i connexions del PATH”, en Actes del III Congrés D’Estudis del L’Horta Nord, Editorial Universitat Politècnica de València, 2011, vol. II, pàg. 627-652.
  • J. GÓMEZ FERRI, “Viviendo una ILP (Per L'Horta): Etnografía de un movimiento social patrimonializador”, dins O. BELTRÁN, J. J. PASCUAL i I. VACCARO, Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas ambientales. XI Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas, 2008, pàg. 181-197.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut