L’AGRICULTURA ACTUAL: NOVES PERSPECTIVES

EL PROBLEMA DE L'ABANDONAMENT

El model econòmic de les últimes dècades està produint un adandó de les explotacions agràries. Seguint la tendència històrica dels darrers quaranta anys, igual que en altres zones agràries periurbanes de l'estat espanyol, a l'horta s'ha estat produint el tancament d'explotacions i l'abandonament total de l'activitat agrària, com a conseqüència d'un seguit de factors de diferent índole i complexitat.

Amb tot, entre aquests factors negatius, ha ocupat un lloc preponderant la falta de rendibilitat de l'agricultura enfront d'altres opcions productives en els períodes anteriors de bonança.

Ara queden les persones grans i agricultors a temps parcial i moltes terres sense treballar. Segons estimacions d'alguns agricultors de l'Horta Nord, a causa del tancament de les explotacions, les terres sense conreu suposen al voltant del 15% al 20% a l'entorn proper a València, i arriba fins al 50% en les zones més allunyades, com per exemple el Puig o Sagunt.

Tot plegat produeix un cercle viciós, perquè l'absència de rendibilitat —siga per manca de mercat, ser minifundi, o la globalització de l'agronegoci i la concentració de la intermediació— també és un factor d'expulsió de la població, principalment joves i dones. Un factor, aquest últim, que agreuja considerablement la tendència demogràfica a nivell europeu sobre l'envelliment de la població.

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • B. GIOBELLINA, La defensa del suelo agrícola de calidad como recurso finito y estratégico para la sustentabilidad global y local y para la soberanía alimentaria. El caso de la Huerta del gran Valencia, D. Urbanismo, Universitat Politècnica de València, 2011, pp. 257-276. http://hdl.handle.net/10251/13616
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut