L’HORTA SOCIAL

EL PAPER DE LA DONA A L'HORTA

Les dones han estat en la història de la humanitat les grans responsables d'alimentar i tenir cura de les seves famílies i persones dependents, però el seu rol generalment ha estat invisibilitzat així com els seus drets relegats. Des de temps arrere, les dones de l'horta han estat la columna vertebradora de la família i nucli bàsic de la producció camperola. Encara que aquest paper transcendental no haja sigut reconegut públicament fins fa molt poc.

Quan les dones van començar a sortir de l'horta per treballar a les ciutats, l'esquema de funcionament tradicional va fer aigües. Si bé queden llauradores, la majoria són molt grans, i moltes d'elles vídues. En aquests moments s'observa un retorn d'aquestes dones agricultores, però ara com a titulars de les seves explotacions i dedicant-se a models de negoci orientats a la producció orgànica i amb venda local en mercats, caixes de verdures o lliuraments a domicili. Si bé aquesta tendència és encara incipient, també mostra el que podria ser el futur de l'horta si les dones tornaren en gran escala a la tasca agrícola.

ENLLAÇOS

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • M. BURGUERA LÓPEZ, Negociando intereses rurales en el espacio urbano, economía familiar y cultura política en l'Horta de Valencia en la segunda mitad del siglo XIX, tesi de llicenciatura, Universitat de València, 2000.
  • E. GARRIDO ARCE, En "casa y compañía": la configuración familiar en la Huerta de Valencia, siglo XVIII, aspectos de la reproducción social, tesi doctoral, Universitat de València, 1994.
  • B. GIOBELLINA, La defensa del suelo agrícola de calidad como recurso finito y estratégico para la sustentabilidad global y local y para la soberanía alimentaria. El caso de la Huerta del gran Valencia, D. Urbanismo, Universitat Politècnica de València, 2011, pp. 257-276. http://hdl.handle.net/10251/13616
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut