UN POC D'HIDRÀULICA: EL REG A MANTA

LA PERCOLACIÓ

Amb el reg a manta, es pretén crear un reservori d'aigua disponible per a la planta, que absorbirà pel seu sistema radicular i aportarà, dissolta en ella, els elements nutrients que de manera natural o incorporats per l'agricultor (adobs, fems transformades en humus , etc.) són necessaris per al desenvolupament i creixement de la mateixa planta

Una part de l'aigua incorporada amb el reg percolará fins capes més profundes, més enllà d'on és utilitzable per la planta, alimentant el mantell freàtic superficial i a la llarga el profund. Aquestes aigües realitzaran la doble funció de ser un reservori a llarg termini, i permetre en un futur la seva extracció mitjançant pous, o el seu aflorament a través de fonts i ullals. A més a més, crearà una contundent pantalla d'aigua dolça que ajudarà a evitar els processos de intrusió marina i de salinització de l'aqüífer subterrani.

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut