EL REPARTIMENT DE LES AIGÜES

Amb l'aigua que circulava pel canal de la Reial Séquia de Montcada es regaven uns espais que posseïen plens drets a gaudir d'aquesta aigua, aquests espais es denominaven Jovedat. Contigus a aquests espais i en ocasions juxtaposats, existien altres espais, també regats, però el recurs dels quals no eren les aigües del riu Túria, sinó les aigües autòctones procedents d'afloraments del mantell freàtic, o de pous. Un subministrament d'aigües subterrànies,  que eren conduïdes a les parcel irrigades,  de manera semblant a com succeïa en el Jovedat. A aquests espais se'ls denominava Extremal.

 Ocasionalment l'Extremal podia, si n'hi havia, gaudir dels sobrants del sistema de ple dret amb el qual, d'una manera o altra, mantenia connexió hidràulica. Enfront del Jovedat, dependent i governat per la Comuna de la Reial Séquia de Montcada, l'Extremal presentava un model de funcionament autogestionat pels propis regants i controlat pel municipi. La Junta de Govern de la Reial Séquia de Montcada només tenia jurisdicció sobre el reg del Jovedat.

 

 

 

 

+ ampliar
B.2.6.flv
play video
Alejandro Roselló Roselló
play video

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut