UN POC D'HIDRÀULICA: EL REG A MANTA

Per ser regada correctament a manta, la parcel·la ha de reunir una sèrie de característiques concretes:

- Tenir una regadora pròpia que li permeta el reg individualitzat.
- Posseir una estructura en regadora (partidor, branca,) amb ranures (galzes) per inserir les peces, de fusta o metall (post) que permeten represar l'aigua (rebalssar).
- Obertures de comunicació entre la regadora i la parcel·la (portells i paletes).
- Independència de les parcel·les confrontants que evite la seua inundació (sorregar).
- Pendent que permeta un avanç adequat de l'aigua.
- Possibilitat per desaiguar els sobrants, si n'hi ha, del reg (dessembassador)

+ ampliar
Alejandro Roselló Roselló
play video

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut