LES NECESSITATS DE LES PLANTES

Mentre que les plantes silvestres generalment estan perfectament adaptades al medi que les sustenta, les plantes conreades necessiten de la intervenció humana d'una manera regular per completar els seus cicles vitals. A més a més , tenen com a finalitat última produir aliments per a l'espècie humana i els seus animals domèstics, així com fibres vegetals o altres produccions, la transformació de les quals produeixen béns intercanviables. Perquè tot això passe, cal que el medi en què s'assenten les plantes (sòl, temperatura i humitat) garantisca els mínims necessaris.

 L'adequada implantació d'un cultiu a un determinat mitjà es pot aconseguir de dues formes, o bé utilitzant, després d'una selecció varietal, varietats adaptades a aquest mitjà, o modificant les condicions naturals del medi.

Del sòl es pot modificar la seua acidesa o alcalinitat amb l'aportació d'esmenes, així com la seua textura, com succeeix en el nostre àmbit amb la incorporació de sorra. També poden millorar els seus continguts en nutrients amb l'aportació tradicional de matèria orgànica, el guaret, o en la història més recent, els adobs químics de síntesi o derivats d'hidrocarburs.

Les actuacions sobre la temperatura només han estat possibles en èpoques contemporànies amb el recurs als cultius protegits i l'ús de combustibles fòssils.

La humitat necessària per completar l'aportada per les pluges, només és possible aconseguir-la amb el recurs al reg, ja sigui mitjançant aigües superficials o subterrànies. Dins de les formes de reg utilitzades més habitualment a la Mediterrània, podem trobar-nos amb el reg per inundació o reg a manta, o ja més modernament amb tècniques de reg per aspersió o localitzat

 

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut