COOPERACIÓ I COMPETÈNCIA PER UN RECURS LIMITAT

És intrínsec a un sistema de reg que hi haja relacions que són alhora d'interdependència i antagonisme. Aquestes són causades pel fet que els individus necessiten cooperar i coordinar-se per dissenyar un sistema de repartiment d'aigua el més predictible possible, així com repartir-se les seues tasques associades. En aquest context apareixen les comunitats de regants, amb el propòsit de distribuir l'aigua i els deures de la forma més equitativa possible, i així minimitzar i prevenir el conflicte entre regants en competència per un recurs escàs.

 El conflicte és un element marcadament perjudicial i, una vegada apareix, tendeix a expandir-se perquè genera un clima de manca de confiança i credibilitat. A causa d'aquestes raons cap conflicte en l'horta valenciana podia concebre's com extern al sistema. Un sistema, on els procediments legals i administratius de les comunitats de regants sempre han intentat preveure el màxim tipus de problemes possibles; fins i tot, en escenaris extraordinaris o poc usuals com les guerres o invasions, convenientment. Qüestions aquestes, que són perfectament observables en la detallada i exhaustiva reglamentació de les ordenances de la Reial Séquia de Montcada. Doncs, per a què el reg funcione correctament, si tenim en compte l'elevat nombre de regants i la superfície d'aquest gran complexe hidràulic, la cooperació entre els regants ha sigut no només necessària, sinó un pilar bàsic en el sistema de reg al llarg de la història de la Comuna.

 

 

 

Video[00167]

+ ampliar
Tomás Peris Albentosa
play video
Mar Violeta Ortega
play video

ENLLAÇOS RELACIONATS

  • El secret: Per què la séquia de Montcada es Reial?
    Vídeo sobre la Reial Séquia de Montcada en el programa "El dia per davant" de Canal 9 (20.04.2012): Es parla del nom de la séquia, s'entrevista al síndic i guarda de la demarcació de Montcada, es visiten el Quadrat de Montcada i un roll, i s'escenifica un conflicte entre regants amb la intervenció del síndic.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut