EL MAPA MENTAL DELS REGANTS DE LA SÉQUIA DE MONTCADA

Els regants tenen una concepció formada del conjunt del sistema de reg a través de segles de pràctica agrícola. Aquesta concepció entorn el reg conforma una part substancial de l'horitzó mental dels llauradors respecte el conjunt dels distints paisatges culturals existents a l'horta. Aquest mapa mental inclou la concepció que aquests tenen de l'espai regat, de la institució que gestiona el recurs, de la durada i procedir del reg així com de les sequeres.

Els llauradors de la Reial Séquia de Montcada, generalment, tenen un coneixement intensiu i local de les infraestructures del reg, però en alguns casos desconeixen la gran extensió i límits d'aquest sistema. Un sistema que, per contra, els guardes i els síndics sí coneixen amplament, doncs és una qüestió necessària per a la coordinació de la distribució de l'aigua.

El mapa mental dels regants el conformen diversos elements. Un d'ells és la concepció que aquests tenen de l'espai regat: parcel·les, canals i tots els elements hidràulics necessaris per al reg. Els regants també tenen una visió del funcionament i manera de procedir en el govern de séquia, així com de la seua inclinació política. En aquesta visió, la Comuna de Montcada és l'organisme que governa l'aigua, té la funció de donar bon servei als regants i en cas de conflictes serveix de recurs últim al qual recórrer per resoldre incidències. A través de l'experiència d'anys d'agricultura, els regants comprenen el reg com un cicle i, tot i que el moment de reg és incert, tenen un mapa mental de la tanda i els dies de reg que sol regar cada zona. La sequera també està inclosa dins d'aquest mapa mental, de manera que quan el reg es retarda per sobre del dia de reg ordinari, es genera un clima d'incertesa (o sequera psicològica) on els regants temen que el cicle de reg s'allargue massa i puga perjudicar les seues collites.

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • T. F. GLICK, Regadío y sociedad en la Valencia medieval, Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, 2ª edició, 2003.
  • ENLLAÇOS RELACIONATS

    • El secret: Per què la séquia de Montcada es Reial?
      Vídeo sobre la Reial Séquia de Montcada en el programa "El dia per davant" de Canal 9 (20.04.2012): Es parla del nom de la séquia, s'entrevista al síndic i guarda de la demarcació de Montcada, es visiten el Quadrat de Montcada i un roll, i s'escenifica un conflicte entre regants amb la intervenció del síndic.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut