COOPERACIÓ I COMPETÈNCIA PER UN RECURS LIMITAT

EQUITAT I TRANSPARÈNCIA

Alguns aspectes en comú entre sistemes de reg sobrepassen significativament les diferències existents. Hi ha uns principis de funcionament que semblen estar presents en diversos sistemes de reg, ja que sorprenentment són molt similars en sistemes tan distants com els existents en els Andes peruans o a l'horta de València. Aquests principis que enforteixen una gestió efectiva dels sistemes de reg es basen en la proporcionalitat i la transparència.

És a dir, perquè hi haja un repartiment equitatiu, drets i deures han de ser proporcionals a la terra conreada, però a més cal una freqüència de reg uniforme per a tots els usuaris, perquè així es prolonga el període entre regs a mesura que la disponibilitat del recurs disminueix. Quan hi ha uniformitat en la freqüència de reg, cada membre rep una assignació d'aigua en cada cicle i els danys provocats per la sequera es reparteixen equitativament entre els usuaris. Això s'aconsegueix mitjançant una distribució contigua de l'aigua, és a dir, començant aigües amunt i regant camp a camp i canal a canal, fins que una vegada s'ha arribat a la cua del sistema el cicle torna a començar. A més a més, la contigüitat contribueix a solucionar un dels problemes inherents als recursos comunals, ja que en el temps d'espera per al reg la vigilància mútua té lloc de forma rutinària. Tot Això genera transparència i redueix la conflictivitat en el sistema.

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut