PROCESSOS DE FORMACIÓ DELS SÒLS

Els processos de formació del sòl es deuen a l'alteració física i química del material original —roca mare— que es produeix, fonamentalment, per accions geològiques i pel clima. La influència posterior dels organismes vius i l'activitat humana, com l'agricultura, resulten claus en aquest procés de formació.

Els sòls, des dels materials originals que els formen, van evolucionant i estructurant-se en nivells superposats que es coneixen com horitzons. El conjunt d'horitzons defineixen el perfil d'un sòl, cadascun dels quals presenta una composició química i biològica definida i unes propietats físiques determinades. En els processos de formació dels sòls es podran diferenciar els sòls autòctons, aquells formats a partir de l'alteració in situ de la roca que tenen sota, i els sòls al·lòctons, aquells altres formats amb materials provinents de llocs allunyats. Al territori de la Real Séquia de Montcada bona part dels sòls han estat subjectes a contínues alteracions per part de les societats humanes, el conreu, la incorporació de matèria orgànica, el sorrejat, etc., són processos característics que configuren els sòls d'aquest territori. La influència de barrancs tan destacats com el de Carraixet, ha estat també un element clau en la formació d'aquests sòls.

 

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • J. PORTA CASANELLAS, M. LÓPEZ ACEVEDO REGUERÍN, Edafología para la agricultura y el medio ambiente, MundiPrensa, Madrid, 2003.
  • J.L. RUBIO, V. ANDREU i E. GIMENO-GARCÍA et al., Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Generalitat Valenciana - CSIC - Universitat de València, 1994.
  • ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut