EL REPARTIMENT DE LES AIGÜES

EL REG DE POU O MOTOR

La utilització de les aigües subterrànies elevades mitjançant artefactes mecànics: sínies de sang o més modernament bombes elevadores mogudes amb motors, ha estat una pràctica normal en el regadiu de la Reial Séquia de Montcada al llarg dels últims segles.

Els espais de l'Extremal, molts d'ells pobres en recursos hídrics, van recórrer tradicionalment l'ús de les aigües subterrànies. Després de la igualació, des de mitjans del segle XX, dels drets a l'ús de l'aigua entre el Jovedat i l'Extremal, les aigües subterrànies han continuat utilitzant-se. La seua administració correspon a les societats de regants que a les seues costes mantenen les instal·lacions d'elevació i que al seu dia es van formar per als treballs de naixement. L'ús d'aquestes aigües és complementari al de les aigües superficials aportades per la Reial Séquia de Montcada i utilitzen per a la seva distribució les séquies propietat de la Comuna.

+ ampliar

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut