L’AIGUA A LA PARCEL·LA

LES ENTRADES

En funció del moment del cicle del cultiu, el reg de la parcel·la es farà d'una manera u altra. En tot cas, el terreny que es va a regar necessitarà algun tipus de preparació prèvia. Per a un bon ús del recurs, la direcció de l'aigua dins de la parcel·la s'aconsegueix mitjançant la subdivisió del pedaç de terra en superfícies més xicotetes, proporcionals a la superfície total i al nombre d'entrades d'aigua (portells). Mitjançant solcs (cavallons) perpendiculars al canal es dividirà el sòl i es crearan espais independents per ser regats amb un millor control de l'aigua.

Camp Preparat per al reg a Borbotó (València)

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut