L'ANTROPITZACIÓ DEL SÒL

Per antropització entenem el conjunt de processos relacionats amb l'espècie humana, que juguen un paper determinat en l'evolució de les condicions i característiques dels sòls. La antropització afecta tot el territori: sòl, vegetació, aigua, paisatge, atmosfera. Qualsevol element o factor pot veure's alterat o modificat per les accions de la nostra espècie.

Molts dels processos d'antropització del sòl han anat dirigits a millorar la seua capacitat agronòmica, especialment d'aquells ocupats intensament per al seu ús agrícola. En la plana litoral valenciana, i per tant, en el territori regat per la Reial Séquia de Montcada, s'identifiquen clarament sòls joves al•luvials que s'han vist sotmesos als processos modificadors associats amb el reg i altres intervencions. En altres sòls, especialment els localitzats fora dels sistemes de regadiu tradicionals, l'alteració dels sòls ha tingut a veure amb la degradació progressiva i la sobreexplotació de recursos naturals (incendis forestals, extracció de fusta, pasturatge, etc.).

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • R. ALMENAR (coord.), El Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana, Agència del Medi Ambient. Generalitat Valenciana. Valencia, 1987.
  • VV.AA, El Suelo como Recurso Natural en la Comunidad Valenciana, Colección Territori 8. Consellería d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Generalitat Valenciana. València, 1998.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut