L'OFICI DE REGAR A LA SÉQUIA DE MONCÀ

BUSCAR L'AIGUA, SEGUIR L'AIGUA

A la Reial Séquia de Montcada, els camps reguen en un ordre establert per rigorós torn: des d'aigües amunt a Paterna cap a aigües avall al terme de Puçol. D'aquesta manera, l'aigua per gravetat anirà canal a canal i camp a camp fins arribar a la cua del sistema. Un cop l'aigua es troba en una determinada zona o canal del sistema de reg, els camps que es troben en aquesta demarcació tenen dret a regar.

Per a efectuar el reg, cal anar a buscar l'aigua, preguntar al llaurador o regant que es trobe en aquell moment efectuant el reg quan temps tardarà en finalitzar aquesta tasca i demanar-li el torn, és a dir, informar que un està esperant a regar. Com que en un cicle de reg no tots els camps poden tenir la necessitat de regar, caldrà tenir en compte a més, quants camps intermedis estan esperant. Amb aquestes dades, el regant pot estimar aproximadament quan podrà començar. És difícil saber quantes hores pot haver passat un llaurador al llarg de la seua vida buscant l'aigua, doncs al marge de la informació anterior, el regant també està obligat a tenir un coneixement intensiu del sistema de reg en el seu conjunt, per una banda en la qüestió purament tècnica —l'estat i nombre dels seus diferents braçals, rolls, files i partidors que l'afecten més directament—, i per altra en la de les qüestions purament socials —en tot allò que implica la relació amb els seus veïns de reg. Tot aquest coneixement, és part de la informació tècnica i estratègica que recull l'ofici del reg i permet prendre bones decisions sobre la marxa. Un bon exemple és que quan un regant observa baixar el nivell de la làmina d'aigua, haurà d'anar a buscar-la i posar fi el més ràpidament possible a aquest problema, perquè l'aigua corre. Aquesta disminució del cabal pot ser principalment per dos motius: alguna incidència tècnica (trencament o embussament) o un robatori d'aigua per un regant aigües amunt que rega quan no li correspon. En ambdós casos el llaurador seguirà l'aigua fins trobar la causa del problema i en cas de robatori podrà avisar el guarda o denunciar l'infractor. Aquesta tasca, no gaire complicada de resoldre en ramals de longitud curta, pot ser de gran dificultat en braçals o derivacions d'elevada longitud —que en alguns casos arriben als 3 o 4 Km—, o quan hi ha infraestructures que dificulten el pas (autovies, ferrocarrils, etc.)

+ ampliar
Regant controlant l'execució del reg. Massamagrell
Regant desfent una parada quan la séquia bé plena. Massamagrell
Regant guardant el reg. Meliana
Regants mirant de desfer una parada quan l'aigua arriba al terme. Albuixec

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut