L'OFICI DE REGAR A LA SÉQUIA DE MONCÀ

TALLAR L'AIGUA A TEMPS

Per maximitzar l'aprofitament de l'aigua al reg, cal estar en possessió d'una sèrie de secrets i finors. Un camp ha d'estar ben condicionat, tenir cavallons que permeten que el reg discorrega més ràpidament i comptar amb canals en bon estat de manteniment.

Un bon regador, ha de saber el moment exacte de tancar les comportes, perquè l'aigua arribe al final del camp sense tenir aigües sobrants, doncs, encara que això puga passar en alguns casos, hi ha la prohibició de desguassar a la xarxa de drenatge. A més, tenir experiència en la domesticació i control d'aigua permetia evitar incidents com “sorregar”, és a dir, inundar camps veïns o un camí en perjudici d'altres regants o vianants. Aquesta darrera qüestió há sigut un entrebanc des dels temps medievals, i cadascuna de les reglamentacions de les comunitats de regants de l'Horta, s'ha encarregat de sancionar aquests tipus d'incidents.

+ ampliar
Canaleta de la séquia de la Uncia sobre el canal principal. Paterna
El guarda deriva l’aigua del canal principal. Massamagrell
Llaurador preparant una parada. Alfara
Llaurador preparant una parada. Alfara
Regador comprovant que l'aigua entra correctament al camp. Massamagrell

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut