LA SÉQUIA EXPLICADA PELS SEUS REGANTS

LA CONFIANÇA I EL CONTROL

Perquè el torn i les normes de reg es respecten, el control és efectuat en gran part pels regants, ja que si algú agafa aigua quan no li correspon, ho farà en prejudici d'un altre regant.

A més a més, aquest regant podria denunciar a l'infractor a la Comuna, que sempre vetllarà pels seus drets, i pot arribar, en última instància, a fer ús del seu tribunal si cal. Aquesta barreja entre control mutu i un tribunal que garantisca i done seguretat, en última instància, resulta un mecanisme dissuasori i de control aparentment eficaç en els drets dels regants, ja que permet tenir un nivell alt d'acompliment de les normes de reg, verificable pels propis regants, i que permet explicar com en un sistema amb vora 10.000 comuners i més de 5.000ha regables es pot aconseguir un nivell de conflictes mínim.

Com a exemple de conflicte es mostra el cas de la denúncia d'un regant a un altre que va acabar al tribunal adduint els motius d'incompliment de les normes:

"Estant posada l'hora a la pissarra, des de les 5 de la matinada a les 8.30, ens van deixar sense aigua, doncs molt còmodament a les 7.30 calculem que la van tapar."

En aquest cas l'infractor va ser sancionat per regar quan no li corresponia, i com mostra el to del denunciant, és gairebé ofensiu que després d'haver matinat per regar, l'altre s'alce “còmodament” més tard i sense respectar el torn, regue.

+ ampliar
Guarda de la Comuna obrint el torn d'un roll per començar el reg. Museros
Guarda de la Comuna tancant el torn d'un roll, després d'haver-se regat. Vinalesa
Llaurador verificant el reg del seu camp. Meliana
Llaurador guaitant el reg correcte del seu camp. Foios

ENLLAÇOS RELACIONATS

  • El secret: Per què la séquia de Montcada es Reial?
    Vídeo sobre la Reial Séquia de Montcada en el programa "El dia per davant" de Canal 9 (20.04.2012): Es parla del nom de la séquia, s'entrevista al síndic i guarda de la demarcació de Montcada, es visiten el Quadrat de Montcada i un roll, i s'escenifica un conflicte entre regants amb la intervenció del síndic.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut