LA SÉQUIA EXPLICADA PELS SEUS REGANTS

Com veuen els regants el reg a la Reial Séquia de Montcada? Com comenta un regant: "l'aigua no és nostra, l' aigua és del camp". Els regants viuen el torn de l'aigua, esperen que arribe l'aigua al seu terme municipal i viuen el discórrer del reg intentant que sorgisquen mínims conflictes per l'ús d'aquest recurs escàs.

La Reial Séquia de Montcada acompleix una funció principal: regar. Per a això, requereix una infraestructura física (sèquies, resclosa, etc.) i d'un capital social (govern, ordenances i normes). Entre els racons de la Comuna com veuen els regants el reg a la Reial Séquia de Montcada?

En primer lloc, cal notar que un regant sap que el dret a l'aigua no el té pròpiament ell, sinó el seu camp. Com comenta un regant, "l'aigua no és nostra, l 'aigua és del camp, quan s'arrenda, té aigua". En segon lloc, cal tenir clar que el viure de l'aigua ve condicionat pel torn rigorós que se segueix per al repartiment i distribució de les aigües. El torn rigorós significa, per a un regant, que aquest té dret a regar "una vegada a cada cop que veu l'aigua", és a dir, una vegada dins de cada cicle de reg.

Un cicle de reg comença a Paterna i acaba a Puçol, quan tots els camps que pertanyen a la séquia han tingut l'oportunitat de regar, com a mínim, una vegada. Aquest cicle s'allarga o s'acurta segons l'escassetat regnant. Per a un regant, el moment exacte de reg és incert (encara que estimable) doncs dependrà de el cabal d'aigua disponible i les necessitats de reg dels camps situats aigües amunt d'ell en el sistema. Per exemple, un regant descriu aquest incessant, estricte i continu traginar l'aigua com:

“l'aigua de Montcada no t'espera... no t'espera, ni te festes... l'aigua ve quan ve, i si ve a les dos del matí i tu no has eixit, no estaves al tall [a peu de camp]. I si tu ixes a les 8 del matí, li talles l'aigua a un que està regant baix, li la estàs llevant a l'amo [del camp]”

+ ampliar
Vicent Alvir Herrero
play video
Control mutu i transparència: dos regants es creuen al regar un darrere de l'altre. Meliana
Partidor a les Llengües del Puig i Puçol. El Puig
Regant girant l'aigua al camp. Meliana
Regants i un guarda esperant l'aigua. El Puig

ENLLAÇOS RELACIONATS

  • El secret: Per què la séquia de Montcada es Reial?
    Vídeo sobre la Reial Séquia de Montcada en el programa "El dia per davant" de Canal 9 (20.04.2012): Es parla del nom de la séquia, s'entrevista al síndic i guarda de la demarcació de Montcada, es visiten el Quadrat de Montcada i un roll, i s'escenifica un conflicte entre regants amb la intervenció del síndic.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut