L'OFICI DE REGAR A LA SÉQUIA DE MONCÀ

En una comunitat de regants, el dret al reg és col·lectiu i compartit entre nombrosos regants. Per això, els objectius d'una bona gestió són: aconseguir que els regants respecten les normes establertes i maximitzar l'aprofitament de l'aigua. El reg comporta nombrosos secrets i finors que són tant de caràcter tècnic com social. Aquests dos aspectes estan íntimament lligats.

La coordinació entre veïns per al repartiment de l'aigua ha estat un bastió important del sistema i, en aquest sentit, forma part d'això l'educació en les normes i bones pràctiques del reg que es transmeten de pares a fills: cal preparar les parades, anar a buscar l'aigua, preguntar, demanar el torn o esperar l'aigua. Per a maximitzar l'aprofitament de l'aigua, el reg té nombrosos secrets i finors: preparar el camp per al reg, tenir cavallons o saber fer ús de les eines, parades i comportes.

Un bon regador, ha de saber el moment exacte de tancar les comportes per a què l'aigua arribe al final del camp sense tenir aigües sobrants, doncs, encara que això puga passar en alguns casos, hi ha la prohibició de desguassar a la xarxa de drenatge. Aquest tipus de mesures que promouen l'optimització de l'ús de l'aigua s'apliquen de manera més estricta en situacions de sequera o escassetat severa, ja que d'això depèn que la resta de regants puguen abastir d'aigua les seues collites.

 

 

Video[00124]

 

+ ampliar
Trailer
play video
Mar Violeta Ortega
play video
Els guardes de la Reial Séquia de Montcada
play video
Alejandro Roselló Roselló
play video
Alejandro Roselló Roselló
play video
Vicent Alvir Herrero
play video
Avís o crida en una pissarra informant de l'inici i ordre del reg a Meliana. Vinalesa
Camp desguassant a la xarxa de drenatge. Meliana
La post és una de les eines hidràuliques més antigues a l'hora de fer una parada en qualsevol canal
Llevant la parada i donant l'aigua al següent camp que va a regar. El Puig

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut